Utbildningswebben

Så fungerar en styrelseutbildning

Det krävs mycket av styrelser för ideella organisationer, och trots att man har ett tydligt mål med sin verksamhet kan det vara svårt att hålla koll på alla delar. En styrelse behöver ha god kunskap om den ekonomi och juridik som krävs för att framgångsrikt leda en organisation eller förening. En styrelseutbildning är ett sätt att få mer ordning inom sin organisation samt att tydligare sätta upp mål för framtiden. Genom att ha ett bra upplägg och god kunskap om det administrativa arbete som krävs för styrelsen kan man säkra att organisationen blir framgångsrik.

Styrelseutbildningens upplägg

Utbildningar för styrelser kan se olika ut, men ofta går man igenom de grundläggande delar som behövs för att framgångsrikt bedriva styrelsearbete. Dessa delar kan se olika ut beroende på vilken typ av organisation man leder, men ofta innehåller utbildningen dessa delar:

  • Rättigheter för föreningar
  • De olika medlemmarnas roll i föreningen
  • Ekonomiskt ansvar
  • Praktiska övningar

Fler delar kan självklart tillkomma, och ofta finns också ytterligare delmoment där man kan välja ett fokus som passar ens styrelsearbete. Om man exempelvis behöver stärka föreningens varumärke, kan man välja detta som fokus för sin styrelseutbildning. Det är en god idé att fundera över vad man vill uppnå innan man påbörjar en styrelseutbildning.

Målgrupp

De som kan genomgå en styrelseutbildning är egentligen vem som helst som deltar i en organisations styrelse. Oftast är det mer nyskapade föreningar som väljer att genomgå en styrelseutbildning för att skapa tydligare mål med sitt arbete. Utbildningen kan utöver att hjälpa styrelsen att förstå hur man bedriver framgångsrikt styrelsearbete, se till att skapa en riktning för föreningen. På detta sätt kan denna typ av utbildning faktiskt göra föreningen arbete bättre och mer effektivt.

Fördelar med styrelseutbildning

Det finns en mängd fördelar med att genomgå en styrelseutbildning. Främst handlar dessa om att styrelsen blir mer bekväm i sin roll och bättre kan sköta sina arbetsuppgifter. På detta sätt kan både individerna i styrelsen och föreningen i stort ha mycket att vinna på denna typ av utbildning. Genom att välja en styrelseutbildning som varvas teoretiska moment med praktiska övningar kan man öka chansen för att man lyckas implementera faktiskt förändring i sitt styrelsearbete.

Magnus Danielsson
Senaste inläggen av Magnus Danielsson (se alla)