Utbildningswebben

Medieträning och medietränare – Vad är det?

Hur information förmedlas är avgörande för hur den ska uppfattas. Det gäller inte minst i kontakt med media och i intervjusituationer. För ökad kunskap och erfarenhet kan en kurs hos en medietränare bokas.

Vem har kontrollen?

En intervju kan innebära att journalisten har makten och kontrollen över situationen medan den som intervjuas upplevs som ”ett offer”. Men en intervjusituation kan även innebära en jämlikhet där både journalisten och den som intervjuas kommunicerar på samma nivå. Till stor del handlar det om vilken medieträning som personen har. Kortfattat handlar det om att förstå hur media jobbar, att vara beredd på svåra frågor och kunna förmedla ett budskap på rätt sätt.

Kurs hos medietränare

Det är vanligt att politiker, företagsledare och andra personer i ledande ställning går kurser hos medietränare. Hur pass grundläggande utbildning som krävs beror framförallt på hur mycket personen förväntas möta media och i vilka situationer. En känd medietränare erbjuder exempelvis två olika nivåer:

  • Föreläsning
    Under 1 – 2 timmar hålls en föreläsning om vad medieträning är. Olika exempel lyfts fram och ofta kompletteras detta med video på kända personer som mött media på bra/dåligt sätt. Att gå på en föreläsning är lite att ”skrapa på ytan” och få förståelse för behovet av medieträning. En teoretisk genomgång på någon timme bör inte ses som en komplett utbildning utan mest ett sätt att förstå vikten av denna kunskap.
  • Heldag – heldagar
    De flesta medietränare erbjuder även heldagsutbildningar eller utbildningar som sträcker sig över ett par dagar. Vid dessa tillfällen får deltagarna en fördjupad teoretisk kunskap men även praktiskt träna på intervjusituationer. De teoretiska föreläsningarna kan exempelvis handla om vilka lagar som reglerar media, grundläggande journalistik och intervjuteknik. Därefter får kunskapen omsättas i praktik.

Deltagarna kan bli intervjuade av den medietränare som håller i kursen. Detta samtidigt som kamerorna är riktade mot personen och allt är iscensatt så att det ska upplevas som en riktig intervjusituation. Därefter kan deltagarna gå igenom sin egen video för att se sitt agerande utifrån olika perspektiv. I vissa utbildningar ingår även att en ytterligare intervjusituation genomförs för att försöka förbättra sitt agerande.

Är medieträning viktig?

Det finns ett stort antal exempel på kända personer som minst sagt valt fel ord i ett intervjusammanhang. Även om intentionen har varit att förtydliga sig eller förklara sig har resultatet varit att opinionen vänt sig emot personen. Det är inte sällan som det resulterar i uppsägning och avtal som bryts. Är medieträning viktig? Absolut.