Utbildningswebben

4 tips till dig som vill bli en bättre ledare

Visst är det så att vissa passar bättre i en ledarroll än andra men även om man inte är född med den egenskapen så kan man givetvis utvecklas och lära sig. Att leda handlar inte om att bestämma över andra, utan snarare om att skapa ett bra samarbete. Här följer fyra tips till dig som vill bli en bättre ledare.

Gå en Uglkurs

Vill du verkligen satsa på att utvecklas i din ledarroll är det en god idé att gå en Uglkurs, vilket är förkortning för Utveckling av Grupp och Ledare. Dessa är en av landets mest populära kurser bland chefer och ledare och finns att hitta på många platser, från norr till söder. En Uglkurs lägger stor vikt vid just kommunikation som nämndes tidigare men också andra delar som är viktiga för att grupp och ledare ska fungera på ett effektivt sätt. Som deltagare får man med sig många bra verktyg och oavsett om man har lång eller kort erfarenhet i sin roll kan man nästan garanterat vänta sig att utvecklas tack vare en sådan kurs. På nätet finns mycket bra information för dig som vill läsa mer om vad en Uglkurs innebär och det är dessutom enkelt att boka direkt.

Involvera

För att vara en bra chef eller ledare är det viktigt att man involverar anställda och medarbetare i mål, visioner och planer. Att arbeta på varsitt håll ger sällan bra resultat och ännu mindre en bra sammanhållning på arbetsplatsen. Var tydligt och involvera alla i vad som är på gång – både kortsiktigt och långsiktigt.

Kommunicera

Kommunikation är såklart A och O för att ett ledarskap ska vara effektivt. Det gäller att man kan kommunicera både när det gäller bra och dåliga saker och även när det uppstår konflikter. Har du en ledarroll av något slag men känner att du har svårt eller jobbigt med att kommunicera på ett bra sätt är det definitivt något att träna på.

Bygg nära relationer

Arbetar man i grupp är det särskilt viktigt att samtliga känner sig trygga och avslappande med varandra. Som ledare är det minst lika viktigt att vara nära gruppen för att skapa den där ”vi-känslan”. Ett bra sätt för detta är att hålla kickoffer eller team buildings – dessa brukar ofta föra gruppen närmare varandra och dessutom är det väldigt roligt!

Ulrica Isaksson
Senaste inläggen av Ulrica Isaksson (se alla)