Utbildningswebben

Om rättegång.net

Om rättegång.net

Vill du veta mer om rättegång.net? Kort beskrivet är det en webbplats för den som vill läsa mer om juridik, och i synnerhet rättegångar och hur de går till. Här kan man, förutom att fördjupa sig i hur rättegångar går till, till exempel läsa om stämningsansökningar, brottmål och tvistemål.

Domstolar i Sverige

I Sverige finns flera domstolar, med den gemensamma nämner att de finns där för att lösa konflikter och brottmål av olika slag. Det kan till exempel handla om familjerätt, brottmål eller miljörätt. En konflikt kan utspela sig mellan två privatpersoner, men det är inte ovanligt att tvisten har uppstått mellan en privatperson och en myndighet. Ett exempel på det är att inleda en process mot Skatteverket för att man anser sig ha betalat för mycket skatt, eller liknande.

De olika instanserna

Den som läser om rättegång.net kommer att få kunskap grundläggande kunskap i vilka rättsliga instanser som finns i Sverige. Här kan man läsa om ordningen som ett fall kan gå i, när det handlar om brottmål och tvister mellan två privatpersoner:

  • Tingsrätten
  • Hovrätten
  • Högsta domstolen

För att ett fall ska gå ända upp till Högsta domstolen krävs särskilda omständigheter. Det kan till exempel vara att det saknas rättspraxis, eller att man befarar att ett allvarligt misstag har begåtts hos Hovrätten. Läser man om rättegång.net kan man se att Höga Domstolen får in över 5 000 ansökningar om prövningstillstånd varje år – men att det bara är 140 fall som faktiskt tas upp. Det här visar på hur svårt det är att överklaga ända upp till den högsta instansen.

Om rättegång.net och deras undersidor

Om rättegång.net, det vill säga startsidan, har fördjupad information om domstolar och rättegångar, kan man läsa mer om själva målen på deras undersidor.

  • Stämningsansökan. På den här undersidan kan man till exempel läsa att en avgift på mellan 900 och 2 800 kronor tillkommer vid en stämningsansökan. Den som lämnar in en ansökan är kärande, medan den andra parten är
  • Brottmål. Rättegång.net konstaterar att termen brottmål är mycket bred, och innefattar flertal områden. Givetvis är det alltid en brottslig handling, av något slag, som ligger bakom anmälan.
  • Tvistemål. På den här undersidan kan läsa om till exempel familjetvister, ekonomiska tvister och tvist mot en myndighet. Det står även mer om tvistemål överlag.
Sölve Engström
Senaste inläggen av Sölve Engström (se alla)